volný čas

Volný čas dětí je drahý. Nemusíme jej přeplnit kroužky a zájmovými činnostmi, někdy stačí s dětmi jen “být”.