Zápisy do školy: Tahák pro rodiče

Zápis do první třídy je pro děti i rodiče velmi často prvním přímým kontaktem se školou, kde jejich potomek pravděpodobně stráví několik dlouhých následujících let. Zjistěte, jak si počínat, aby byl zápis do školy pro dítě spíš než strašákem zajímavou a atraktivní výzvou, která ho může navnadit na začátek nové životní role školáka.

Zápis je povinný pro všechny děti, které do konce letních prázdnin dosáhnou věku šesti let, a to i v případě, že své dítě plánujete poslat do školy až o rok později. Důležité informace o případném odkladu totiž dostanete přímo od učitelů, kteří budou při zápisu asistovat.

Přestože zápis je v podstatě test školní zralosti vašeho dítěte, není příliš vhodné dítě strašit velkými nároky, které rozhodně musí zvládnout. Dítě se však uklidní, když se předem dozví, co přesně ho čeká. Zápisy se obvykle odehrávají formou přímého rozhovoru s učitelkou, při kterém děti také plní různé zadané úkoly. Školy také mohou pořádat zápisy hravou formou, kdy děti procházejí několik stanovišť, na kterých je čeká plnění úkolů.

Pravděpodobně dojde na to, že dítě bude muset ukázat, že ví, jak se jmenuje, kde bydlí, co dělají jeho rodiče. Jistě bude plnit nějaké úkoly, které otestují jeho grafomotorické schopnosti – možná bude kreslit obrázek nebo spojovat stejné obrázky. A čeká jej i recitování básničky nebo zpívání písničky.

O co jde učitelům

Během zápisu učitelé zkoumají vedle těchto skutečných „dovedností“ především úroveň psychické a sociální vyzrálosti, výslovnost dítěte a komunikační dovednosti. I pro rozumově nadané děti totiž mohou částečně představovat problém.

Do září, kdy má dítě nastoupit do školy, můžete ještě zapracovat na výrazném vývoji a posunu – a to třeba v napravování vad výslovnosti. Ty je velmi důležité odstranit, což si řada rodičů neuvědomuje. Nejedná se totiž jen o jakousi kosmetickou vadu, dětem může třeba zaměňování R a L a především sykavek dělat při psaní velké problémy. Právě na tento problém vás jistě učitelky upozorní.

A jak se projevuje ta záhadná psychická a sociální zralost? Dítě by mělo být schopné navázat kontakt s dospělými, být ochotné se na chvíli odloučit od rodičů, určitou dobu by se mělo vydržet soustředit na zadaný úkol a dokončit ho. A také pracovat ve skupině dětí na společném cíli.

Nestresujte však předem sebe ani dítě. A pokud třeba dojde k tomu, že dítě v částečně stresující situaci splete něco, co normálně běžně zvládá, nepropadejte panice. Učitelé si v takových situacích umí poradit a dítěti pomohou. Vždy ale dítě chvalte, i když se nakonec třeba ukáže, že pro něj bude lepší ještě rok zůstat ve školce.

Co můžete dohnat

Rozhodně zapomeňte na tvrdý trénink kreslení pár dní před zápisem, protože jste se někde dočetli, že by prvňák měl umět nakreslit člověka s pěti prsty. Vaše nervozita a nečekané nároky jen povedou k větší stresové zátěži dítěte.

Pokud ještě do zápisu nějaký čas máte, doporučují odborníci především pracovat na komunikaci s dítětem. Vyprávějte si pohádky s tím, že pak dítě necháte samostatně převyprávět celý příběh. Měli byste se ptát na souvislosti a také, jak se dítěti pohádka líbila.

Můžete s dětmi hrát nejrůznější hry na rozvoj paměti, rozstříhat dítěti obrázek, aby ho složilo, stavět si s ním ze stavebnic, rovnat hračky podle velikosti nebo podle barev… Kromě toho, že pravděpodobně dosáhnete hravou formou zlepšení soustředěnosti dítěte, projevy pozornosti mu taky dáte najevo, že je pro vás důležité a může se na vás spolehnout. Dodá mu to tolik potřebnou sebedůvěru.

Vyzkoušejte si i školu

Zápis je však i příležitostí pro rodiče, aby se lépe seznámili se školou. Dítě se poprvé podívá do nového prostředí, o kterém toho možná dost slyšelo. I rodiče získají víc informací, než třeba školy uvádějí na svém webu. Uvidíte, jak se do zápisů zapojují děti z vyšších ročníků a jaký vládne ve škole obecně duch. A osobní kontakt tváří v tvář s možnou budoucí učitelkou vašeho dítěte je také velmi důležitý.