Mají se děti dívat na televizní zprávy?

Snažíme se děti chránit před nebezpečným vlivem drastických filmů a seriálů plných násilí. Jak je to ale s televizním zpravodajstvím? Je pro děti užitečným zdrojem informací o světě kolem nás, nebo může ohrozit jejich dušičku a zprávy by pro ně měly také být zakázané?

autor: Aaron Escobar

Podle odborných výzkumů může být v jedné zpravodajské relaci úplně stejně násilí jako v celovečerním krváku. Jenže na rozdíl od zábavných show a filmů, zprávy nejsou vymyšlené příběhy. Nejsou v nich herci, ale skuteční lidé. Jsou o světě kolem nás a mohou ovlivnit náš život.

Jak děti vnímají zprávy

Jen těžko dokážete děti od zpravodajství izolovat. I v případě, že byste je odřízli od televize, budou se s událostmi ze zpráv setkávat, když například čtete noviny, když posloucháte rádio v autě nebo jim o nich budou vyprávět ostatní děti třeba ve školce.

Podle věku a duševní vyspělosti nakládají děti s informacemi, které vidí ve zprávách, rozdílně.

  • Psychologové se shodují, že nejmladší děti nedokážou dobře rozlišit fakta a fikci. Film i zpravodajská reportáž jsou pro ně stejné. Pokud se k nim dostanou informace o události, která se stala klidně tisíce kilometrů daleko, mohou dojít k závěru, že se dotýká přímo jich.
  • Mladší školáci sice už zvládnou rozeznat, co je realita a co je fantazie. Mohou ale přehnaně citlivě reagovat na případné hrozby nebo rizika, která jsou obtížně představitelná. Pokud je zprávy vyděsí, pomůže jim, když velmi konkrétně vysvětlíte, o co jde.
  • Starší školáci a teenageři se pak zaměřují především na mezilidské vztahy. Velmi důležité je pro ně také, zda vnímají událost jako spravedlivou. Zajímá je, co přesně znamenají daná fakta přímo pro jejich život.

Proč by se měly dívat

  • Děti se o dění kolem sebe zajímají. Pokud se dozvědí víc o aktuální události, rozšíří si okruh vědomostí o světě a také slovní zásobu.
  • Mohou získat praktické poznatky, které jednou použijí v praxi. Děti se často samy začnou učit například první pomoc, jednoho dne mohou někomu zachránit život!
  • Jejich vrstevníci aktuální události sledují. Pokud bude mít vaše dítě přehled, o čem se mluví, bude se cítit sebejistější a v kolektivu lépe obstojí.
  • Ve zprávách se mohou setkat s tragickými událostmi. Ty by se před nimi ovšem neměly tajit. Mohou být impulzem k důležitému rozhovoru na téma, ke kterému byste se sami možná ani nedostali.

6 zlatých pravidel pro zprávy pro děti

1) Dívejte se na zprávy společně

Budete mít přehled o věcech, které ve zpravodajství zazněly. Máte šanci okamžitě zasáhnout, pokud například moderátor varuje, že budou následovat drastické záběry. Navíc se vás děti mohou ihned zeptat na vše, co je zaujme. Vy nebudete muset složitě pátrat po kontextu.

2) Nepřednášejte, odpovídejte

Nemusíte vést dlouhý monolog a vysvětlovat každý aspekt daného problému. Raději odpovězte co nejkonkrétněji na otázky, které vám dítě přímo položí.

3) Zapomeňte na „na to jsi ještě malý.“

Odpovězte na všechny otázky, i když je to pro vás obtížné nebo trapné. Dítě si jinak událost vyloží po svém, případně se zeptá kamarádů. Raději si zachovejte kontrolu nad informacemi, které se k němu dostanou.

4) Využijte příležitosti

Na konkrétním příkladu můžete demonstrovat, proč je důležité dodržovat pravidla, která se snažíte dětem vštípit. Ať už se jedná o ostražitost při kontaktu s cizími lidmi, opatrnost při přecházení nebo umývání rukou.

5) Dodržujte stereotypy

Dotýká-li se dramatická událost přímo vašich dětí (například povodně, evakuace atd.), snažte se co nejdříve vrátit ke každodennímu stereotypu, na který je dítě navyklé. Pokud uvidí, že rodina opět večeří pohromadě a maminka ho pak ukládá do postele jako obvykle, dodá mu to kus jistoty, že vše bude v pořádku. I když zrovna všichni přechodně bydlíte u babičky.

6) Vymýšlejte společně, jak pomoci

V případě válek nebo přírodních katastrof, které mohou svým rozsahem dítě vyděsit, společně přemýšlejte, jak by bylo možné postiženým lidem pomoci. Podle psychologů pomáhá vědomí, že se aktivně podílíme na řešení situace, při vyrovnávání se stresem. V dětech také pěstuje pocit společenské odpovědnosti.

A nezapomeňte, i za normálních okolností můžete děti podporovat v tom, aby se naučily formulovat svůj názor. Třeba právě při společném sledování zpravodajství. Můžete s nimi klidně diskutovat o všem, co vidí. Včetně politiky nebo nových zákonů. Možná budete překvapeni, jak moc děti dění okolo zajímá.