Kde jsou chyby IN, aneb pojďme na chat

#609

photo by bernissimo on Flickr

 

Chatování je bezpochyby příjemné. Nic nás nestojí, je rychlé v podstatě jako normální řeč. Navíc tak můžeme mluvit v reálném čase s lidmi, kteří jsou na druhé straně planety. Není divu, že si chatování zamilovaly i naše děti. Je pro ně prostředkem, jak zůstat ve styku se svými kamarády, domlouvat se na úkolech nebo řešit osobní věci.

Na druhou stranu jsou na chatu vystaveni spoustě lidí, kteří mohou být vašim dětem skutečně nebezpeční. Mnoho rodičů má proto pocit, že je nutné, aby své dítě měli ve virtuálním světě pod dozorem. Nastavují různé pochybné filtry a potají čtou dětem konverzace. Nejen že takovýto přístup není správný, ale většinou všechno jenom zhorší. “Ochranné” programy počítač zavirují, děti jsou dál nechráněné, a pokud se o aktivitě svých rodičů dozvědí, zásadním způsobem to naruší vzájemnou důvěru.

Nechceme tím samozřejmě říct, že máte na síti ponechat své dítě na pospas, ale pokuste se mu vysvětlit, jak se na internetu chovat. Budujte vzájemnou důvěru a naučte se povídat si s vaším dítětem o věcech, které ho trápí.

Připravte se na chyby

Pokud přece jenom chcete objevovat nepoznané a zavítat na chat, musíte se připravit na poněkud specifický způsob komunikace. Podívejme se na drobný příklad:

JsEM nORMaLnI HoLkA KtErA NEmA RaDa dRbY HaDkY aTd… nEjSeM NaMyShlEnáá PaMaTUUuJj!!! A nApIsHTe kDO cHcEtE Na sKyPe

Na první pohled vás patrně zarazí disproporční způsob psaní, při kterém používají zcela náhodně velká a malá písmena, spřežkový pravopis, při němž nahrazují ž zh, š sh, v w a podobně. Zcela typické je také záměrné psaní gramatických chyb. Máte pocit, že to vašemu dítěti zhorší prospěch ve škole? Samozřejmě to není nijak hezký způsob psaní, ale na druhé straně, chcete-li psát v naprostém rozporu s gramatickými pravidly, musíte je nejdřív do detailů poznat. Napsat větu jako “Pochkhey ChwiLiNku, zA moMEnťýQ bUDu z5,” je mnohem více náročné, než se na první pohled zdá.

Pokud máte problém rozluštit konec našeho druhého příkladu, patrně příliš neznáte chatovací zkratky. Jsou to písmena, která mají pevný význam a nahrazují dlouhé slova. Tady jsou některá nejčastější:

WTF – What the fuck – slušně přeloženo znamená cosi jako “Co to má znamenat?” výraz překvapeného nepochopení.

OMG – Oh my God – “panebože!” výraz rozhořčení, rozčílení, pohoršení a podobně.

LOL – laughing out loud – “nahlas se směji” má podobný význam jako směji se, až se za břicho popadám.

LMAO – Laughing my ass off – poněkud vulgární výraz pobavení. Intenzivnější a méně rozšířený, než LOL.

AFK – Away From The Keyboard – mimo dosah klávesnice. Používá se jako znamení, že nemůžete odepisovat.

UTFG – Use The Fucking Google – půvabná zkratka, se kterou se nejčastěji setkáte po položení skutečně hloupé otázky. Použij sakra Google!

STFU – Shut the fuck up – drž už sakra hubu!

ASAP – As soon as posible – jak rychle to jen půjde.

dmnc – demence – rozčílení nad něčí hloupostí.

HF – Have fun – většinou na konci konverzca, “užij si to”

ROFL – Rolling on the floor laughing – nejintenzivnější zkratka popisující pobavení. “Válím se po zami smíchy”

IMHO – In my humblu opinion. “Podle mého skromného názoru”

BRB – Be Right Back – hned jsem zpátky

ASL – Age – sex -location. Pokud vám toto přijde, bude konverzace s vámi pravděpodobně vzápětí ukončena. Člověk chce vědět, kdo jste, takže váš věk, pohlaví a bydliště.

z5 – “zpět”

mtmr – “mám tě moc rád(a)”