Každý den si hraje na počítači. Stane se z něj psychopat?

Ze statistik vyplývá, že dnešní děti tráví stále méně času před obrazovkou televize. Dobrá zpráva je to ovšem pro rodiče jen do okamžiku, než zjistí, že tento čas děti bohatě nahrazují dlouhými hodinami před obrazovkou počítače a hraním počítačových her. Přichází čas na obvyklé stesky: „V jejich věku jsme běhali celé dny po venku, vždyť oni z toho počítače zblbnou!“ Jak s malými hráči zacházet a jak případné škody minimalizovat?

O škodlivosti počítačových her se diskutuje minimálně stejně vážně jako o škodlivosti násilí v televizi a ve filmech. Psychologové často objeví děsivé souvislosti, na komplexní závěry je ale prý ještě brzy. Pro skutečně věrohodné vědecké výsledky zkoumání je totiž potřeba příslušné jevy studovat delší dobu, může to být i 50 let.

V každém případě se ale alarmující zprávy o problémových hráčích a hráčkách počítačových her objevují. A přiznejme si, kdo by neměl pochybnosti o jejich bezpečnosti ve chvíli, kdy by dítě nejradši trávilo u počítače denně 14 hodin a zapomíná na jídlo? Řada z nás má navíc nějaký odstrašující příklad ve svém okolí, člověka s minimem sociálních kontaktů, který tráví dny před počítačem a hraje agresivní střílečky.

Není pochyb o tom, že sport nebo pohyb na čerstvém vzduchu má na lidské zdraví nesrovnatelně lepší vliv než vysedávání před počítačem (ale také televizí). Za poslední dvě desetiletí se výrazně zvýšil počet dětí (ale i dospělých) s poruchami držení těla, bolestmi šíje, ramen a bederní páteře. Odborníci tento fakt jednoznačně připisují stále delšímu tzv. obrazovkovému času – tedy době, kterou trávíme u počítače nebo před televizí.

Alarmující je také množství dětí, které mají v čím dál útlejším věku potíže související se změnou životního stylu. Čím dál víc dětí trápí obezita, která je výrazným rizikovým faktorem budoucího vzniku vážných nemocí, jako je cukrovka nebo kardiovaskulární onemocnění. Ani zde nelze díl viny odpárat právě počítačovým hrám, které jsou sice pro děti atraktivní, ale rozhodně je nepodporují ve fyzické aktivitě.

Ještě na jedno doslova fyzické riziko je nutné upozornit: Hrají-li vaše děti s oblibou například letecké nebo automobilové simulátory, upozorněte je na prokázané nebezpečí poruch rovnováhy, které mohou vést i k vážnému poranění. Ve chvíli, kdy dítě dohraje například automobilové závody, mělo by chvíli zůstat v klidu a bezpečí, rozhodně není vhodné se třeba rozběhnout ze schodů. Zvlášť citliví jedince trpí v souvislosti s těmito hrami dokonce nevolností a bolestmi hlavy.

Psychické účinky

Diskutuje se o mnoha negativních vlivech počítačových her na děti. Odborníci často hovoří o těchto důsledcích jejich častého hraní:

·Horší školní prospěch a zhoršení mezilidských vztahů.

·Možnost vzniku závislosti. Nutkavá potřeba dětí hrát počítačové hry může připomínat skutečnou fyzickou závislost na psychoaktivních látkách.

·U hráčů se může zvyšovat tendence riskovat.

·Hráči počítačových her často nevěnují pozornost organizaci času, pravidelnému jídlu ani dostatku spánku.

·V případě on-line her ve virtuálních komunitách se dítě dostává do kontaktu s ostatními hráči. Může dojít k narušení soukromí dítěte i celé rodiny, dítě si také může vytvářet nevhodné vazby na cizí lidi.

Násilí v počítačových hrách

Nejdiskutovanější a nejhrozivější je vliv násilných obsahů v počítačových hrách, které děti hrají. Ne všechny hry jsou však násilné. Za nejvíc nebezpečné se dají považovat ty, které zobrazují agresivní nebo hrubé chování, které je možné v reálném životě snadno napodobit – tedy například kopání do nepřátel nebo bodání nožem.

Podle některých výzkumů preferují násilné videohry především děti s nižší inteligencí a už existujícím sklonem k násilí, obvykle jsou to chlapci. Jiné výzkumy zase ukazují, že stačí pozorování násilného chování, aby člověk pociťoval více agresivních a násilných myšlenek.

Pozitivní dopady

V rozumné míře (psychologové doporučují půlhodinu denně) však mohou mít počítačové hry na děti i částečně pozitivní dopad.

Děti se naučí pracovat s počítačem a vybudují si k němu kladný vztah. Při vhodném výběru herního titulu mohou hry rozvíjet logické schopnosti dětí, u řady her je nutné strategické plánování a rychlé rozhodování. Zvolíte-li pro starší děti originální titul v angličtině, naučí se nová slovíčka. A někteří výzkumníci dokonce přišli s objevem, že děti, které aktivně hrají počítačové hry, zároveň provozují výrazně víc dalších volnočasových aktivit než jejich vrstevníci.