Jak pro dítě vybrat vhodný kroužek?

Všechny rodiče zajímá, jak jejich dítě tráví volný čas. A každý rodič chce, aby svůj čas děti využívaly smysluplně. Mimoškolní aktivity vychovávají a rozvíjejí schopnosti stejnou měrou jako škola, a proto je důležité vybrat ten správný kroužek právě vašemu potomkovi. Rozšiřte obzory svému dítěti výběrem toho nejlepšího zájmového kroužku podle následujících tipů.

3 základní kritéria výběru

  • Vybírejte především podle toho, aby dítě stíhalo kroužek souběžně se školními povinnostmi. Fotbalové soustředění je sice pěkná věc, ale pokud probíhá často ve všední dny, může se také stát, že dítě bude postupně zanedbávat docházku do školy.
  • Kroužek by měl vaše dítě bavit. V některých dětech je obtížné najít touhu něco dělat. Zkuste si s nimi promluvit a zároveň je pozorovat, jaké činnosti dělají nejraději. Tímto způsobem snadno přizpůsobíte jejich možná skrytý zájem k plnému rozvíjení v praxi.
  • Finanční stránka hraje také svou roli, protože by bylo neúnosné vydávat za kroužek nebo kroužky více peněz než jste schopni dlouhodobě platit. Na druhou stranu byste na dětech neměli záměrně moc šetřit, investice do kvalitního kroužku se přeci vyplatí. Najděte kompromis!

Rozvíjení potenciálu

Existují různé druhy schopností, které lze rozvíjet. Měli byste si ale v první řadě uvědomit, na co má vaše dítě talent a odtud začít. Jde mu hezky malovat? Tak pak jej přihlaste na kreslení, aby mohlo rozvíjet svou tvůrčí duši. Celkem jsme pro vás roztřídili 5 základních okruhů rozvíjení potenciálu a to: tvůrčí, jazykový, hudební, sportovní a znalostní (například přírodovědecký kroužek). Stačí jen dokázat určit, který z nich náleží právě vašemu dítěti.

Keramika nebo francouzština?

Ptáte se, co je užitečnější pro život? Možná byste se divili, ale oba kroužky jsou stejně významné. Nejlépe byste toto dilema vyřešili, kdybyste svou ratolest nechali chodit na obojí. Pokud taková možnost není, podívejme se, jaká pozitiva by mohly tyto kroužky přinést vašemu dítěti:

  • Tvůrčí kroužky zlepšují kreativitu a představivost. Jestliže chodí vaše dítě na jakýkoliv kreativní kroužek (může se jednat o modelování, kreslení, dílny apod.), bude pak zručnější a plné nápadů. Například z keramiky si odnese spoustu hezkých věcí, které vymodeluje, a může být hrdé na to, co dokázalo vytvořit vlastníma rukama. Jednoduše získává hmatatelný důkaz své šikovnosti!
  • Jazykový kurz je skutečně praktický pro budoucí život. Pokud bude vaše dítě umět jeden jazyk navíc, rozhodně své schopnosti uplatní. Domluví se v zahraničí, bude si moci přečíst noviny nebo literaturu v daném jazyce a třeba jej to také podnítí v zájmu o zemi, ve které se takovým jazykem mluví, protože součástí výuky každého jazyka jsou i reálie. Nezapomínejme ani na rozvoj komunikačních dovedností. Postupem času se pravděpodobně dítě přestane i bát mluvit s cizinci nebo o něčem vyprávět před větším počtem lidí.

K těmto závěrům však můžeme dojít pouze za předpokladu, že dítě doopravdy chce navštěvovat vybrané kroužky, jinak by se vše míjelo účinkem.

Hudební a sportovní talent

Ani jeden z nich se nedá vynutit. Na rozdíl od jazykového potenciálu je lze jen částečně vylepšit či posouvat kupředu, i když bude váš potomek dřít od rána až do večera. Proto zde obzvlášť platí pravidlo nenutit své dítě do něčeho, co mu nejde samo od sebe.

Oblast zájmu?

Rozvíjet znalostní potenciál v některém oboru může být velmi přínosné. Vaše dítě nemusí být vybaveno žádným zvláštním talentem, aby si osvojilo některé znalosti například z přírodovědecké oblasti. Jediným kritériem pro výběr takového kroužku je skutečný zájem o takový obor. Nenuťte své dítě do něčeho, co baví vás, ale umožněte mu rozvíjet se tam, kde se cítí nejlépe!