Jak děti motivovat k učení?

Většina rodičů si určitě někdy prošla obdobím, kdy se jejich dítě odmítalo učit. Školní předměty považovalo za nudné a zbytečné nebo mu nevyhovoval učitel, protože látku špatně vykládal. Podobná zdůvodnění už jste asi slyšeli. Čím to ale je, že se v dítěti může objevit takový odpor vůči učení? Malým exkurzem do psychologie učení a motivace se dozvíme, jak můžeme v dítěti vzbudit zájem o nabývání vědomostí.

Škola hrou

Už Komenský věděl, že výuka by se měla nějakým způsobem ozvláštnit. Pokud to nedokáže učitel ve škole, můžete se o to pokusit vy doma. Jako rodiče své dítě znáte určitě velmi dobře, a tak snadno odhadnete, jaká výuka by mu mohla vyhovovat. Jednou z možností je vedení dialogu. Povídejte si se synem/dcerou o probírané látce tak, jako kdyby šlo o všední konverzaci. Vhodným předmětem k této metodě je například dějepis.

 

Při povídání o probírané látce se soustřeďte na to, co má vaše dítě rádo. Spojujte látku s tím, co je vašemu dítěti nejbližší. Ukažte mu vztah učiva k tomu, co ho baví, nebo se ho úzce dotýká. Při učení matematiky můžete vaší ratolesti připomenout, že i spočítání výdajů na nákup se jich jednou bude týkat (možná i týká, pokud dostávají kapesné).

Pochvala vždy potěší

Někteří se tetelí blahem, jiní rozpačitě poděkují a zastydí tě. Takové jsou obecné reakce na pochvalu. Malé děti ovšem reagují na pochvalu jednotně a to s čirou radostí za vaše uznání, které jste jim projevili. Ale pozor! Chvalte je za dobré chování a výsledky ve škole jen s tím předpokladem, že je také zároveň povzbudíte k ještě lepším výsledkům. Dítě by nemělo toužit po skvělých výsledcích ve škole jen proto, že je za to pochválíte a případně jim něco koupíte. Vaše dítě by mělo cítit, že je třeba na sobě neustále pracovat. Vhodnou psychickou podporou je motivujte ke stále lepším výkonům!

Neúspěch

Za školní neúspěchy děti netrestejte a nic jim nezakazujte. Nejprve to zkuste po dobrém. Promluvte si s nimi o jejich pocitech i důvodech, proč se nechtějí učit. Dítě ve vás takto najde oporu a bude vám více důvěřovat. V základě byste měli docílit toho, aby se dítě nebálo se svěřit i s něčím nepříjemným. Budování důvěry někdy trvá dlouho. Nepochybně byste tento proces narušili, kdybyste nastolili tvrdý domácí režim zakazování. Vytvořte doma přátelskou atmosféru, snažte se vycházet se svými dětmi jako s rovnocennými členy domácnosti a postupně docílíte svého.

Jaká odměna?

Hmotný dárek za dobré známky může motivovat dítě k ještě lepším výsledkům, ale jen do té doby, než přestane za svou aktivitu něco dostávat. Nejde vám přece o to, aby se malý žáček dobře učil jen proto, že bude odměněn. Usilujeme o to, aby se děti učily samy pro sebe, pro pocit z dobře odvedené práce ve škole.

Nejlépe své děti navedete ke správnému přístupu tím, že je odměníte dobrou večeří nebo pohárem třeba za vysvědčení. Nespojí si pak dobré známky se získáním nového mobilního telefonu apod. a vy tím neporušíte princip odměňování. Jen ho upravíte tak, že navedete dítě k vhodnému vztahu k učení.

Když nic nezabírá

Alternativní možností, jak vyřešit problém s neposlušným školákem, je doučování. V dnešní době máte spoustu možností, jak sehnat soukromé doučování s kvalifikovaným učitelem nebo se studenty přes agenturu. Otázkou však zůstává, zda je takový doučovatel schopen dítě i motivovat a nejen naučit látku ze školy. Promluvte si s učitelem a řekněte mu, jaké konkrétní požadavky máte.

A ještě na uklidnění, jen minimum dětí je skutečně nadšených do učení. Pokud mezi ně to vaše nepatří, podporujte ho především v tom, aby co nejaktivněji rozvíjelo své vlohy a zájmové činnosti. S tím se v životě hned tak neztratí!