Jak dítěti vybrat jméno?

Výběr jména ovlivní dítě na celý život. Vyvarujte se největších chyb

Jméno si nevybírá člověk sám, vybírají mu ho rodiče. Mají tak v rukou neobyčejnou moc. Jméno je na doživotí, může být zdrojem úspěchu nebo naopak problémů a právě ke jménu si člověk tvoří citovou vazbu. Věnujte proto výběru jména vašeho dítěte náležitou pozornost.

Libozvučnost nebo kakofonie jména a přijmení je věc individuální. Lze však vysledovat jisté prvky, které se naprosté většině lidí buď líbí, nebo naopak ne. Jaké jsou?

Na co dát pozor

Jedna z nejdůležitějších věcí, vybíráme-li jméno, je jeho délka. Dlouhé jméno (např. Emanuel Neugebauer) se špatně pamatuje a zpravidla zní překombinovaně, zatímco příliš krátké (Jan Buk) předurčuje nositele k nevýraznosti. Ideálně by měla délka křestního jména vyrovnat délku přijmení tak, aby v součtu mělo celé jméno 3 (u muže) až 8 (u ženy) slabik.

Jména, která jejich nositelé nemají rádi, se obvykle vyznačují prvky, které komplikují jejich vyslovování, nebo znějí neobvykle. Jde například o kumulaci podobných hlásek (Mahulena Ulmanová), shodu poslední hlásky křestního jména a prvního jména přijmení (Bedřich Charouz) nebo kupříkladu rýmující se jméno a příjmení (Zorka Horká).

A pokud se dokonce zkombinují dva z předchozích nešvarů, „úspěch“ je zaručen. Takže pokud hodláte vaši ratolest pojmenovat Urban Ulman, přidejte mu nějakou to korunu na správní poplatky při budoucím přejmenování.

Specifickým případem je situace, kdy je vaše přijmení jménem samo o sobě. Rozhodně se nedoporučuje duplikovat příjmení do jména, nejen že Vítězslav Vítězslav nezní hezky, ale může to vézt k celé řadě zmatků v dalším životě. Pokud se tedy podepisujete Marek, Petr a nebo třeba Karel, zvolte svému potomkovi co možná nejodlišnější křestní jméno.

Exotická křestní jména

V posledních letech i do našich končin pronikla křestní jména, která jsme dříve vídali pouze na televizních obrazovkách. Každé obohacení je jistě vítané, je však třeba k těmto jménům přistupovat s rozvahou. Zvláště pokut je vaše přijmení typicky české, může v kombinaci s ním cizokrajné jméno znít paradoxně. A pokud váš Justin Vopička nebo Pamela Čurilová nehodlá prorazit v showbyznysu, vězte, že jim křestní jména přinesou především trable.

Ještě složitější situace nastává, pokud je vaše přijmení typicky cizokrajné. Pokud rádi vyčníváte, jménem Nicoletta Gauthier nic nepokazíte, ale jestliže jste spíše šedá myška, snažte se vybrat jméno, které je sice české, ale s vaším exotickým přijmením zní harmonicky. Skvělým příkladem je rádiová moderátorka Michaela Van Erne.

Co na to zákon

Často se budoucí rodiče ptají, jsou-li ve výběru jména nějak limitování zákonem. Jediné omezení stojí ve vyhlášce o matrikách, kde §18 říká: „Zapsána mohou být dvě jména, která nesmí být stejná; dítěti, které není občanem a jehož rodiče nemají státní občanství České republiky, lze zapsat více jmen. Zápis jmen zkomolených, zdrobnělých nebo domáckých nelze připustit. Rovněž není přípustné, aby osobě mužského pohlaví bylo dáno jméno ženské a naopak, aby jako jméno bylo dáno dítěti jméno neosobní (tj. označení věcí, dnů apod.), anebo jméno, které má žijící sourozenec.“  V praxi můžete použít jakékoli jméno, které už bylo někde na světě použito. Musí se však jednat o takové jméno, které bylo původně určeno osobě stejného pohlaví, jako má vaše dítě. Ve sporných případech existuje soudní znalec, který váš návrh jména posoudí. Pokud byste si přáli „vynaleznout“ jméno zcela nové, je to možné, jedná se však o precedent, který musí schvalovat soud.