Děti na internetu a přitom v bezpečí?

Dobrá znalost práce s informačními technologiemi je pro budoucí generace skutečně klíčovou dovedností. Jeví-li děti o technologie spontánní zájem, je to jen dobře. Jejich přirozenou zvídavost bychom však měli výhodně usměrňovat a využít tak, aby z ní naši potomci měli co největší užitek. Pokud zjistíte, že děti internet využívají skutečně zodpovědně a ke svému prospěchu, rozhodně vám to ušetří také mnoho starostí.

Že internet běžně patří do života našich dětí, nelze popřít. Podle jednoho z posledních průzkumů agentury Mediaresearch je téměř **40 % dětí** mezi 4 a 14 roky věku technologicky zaměřených. Jejich zájmy se orientují převážně na **počítač, internet, mobilní telefony** a činnosti s nimi spojené. Tyto děti také hodně sledují televizi. Zároveň má téměř **25 % dětí ve svém pokoji počítač připojený k internetu**.

Děti tedy s novým médiem prakticky vyrůstají a často s ním umí pracovat lépe než jejich rodiče. Pochopitelně tak ještě víc roste nedůvěra a strach rodičů „ze všech těch hrůz“, které může dítě při svém putování po celosvětové informační síti objevit. A také z lidí, kteří by mu tam mohli chtít ublížit.

Učte se od dětí
Rodiče ovšem mohou této nevýhody částečně i využít. Jen málokdy je totiž dítě přirozeně v situaci, kdy může skutečně své rodiče něco učit. Využijte proto okamžiku, kdy dítě přirozeně cítí převahu, a požádejte je o menší lekci používání toho, čemu dobře rozumí. Společně strávené chvíle pomohou **prohloubit vzájemnou důvěru**, zjistíte tak téměř vše o službách, které dítě používá. Také budete vědět, jak nejlépe „výchovně“ zasáhnout, když se vám nebude něco poznávat.

Mezi seniory je dokonce neformální výuka počítačových dovedností prostřednictvím vnoučat **suverénně nejoblíbenějším způsobem**, jak se s počítačem dostat do kontaktu, případně si již získané znalosti upevnit. Jedná se totiž o velmi přirozenou formu předávání poznatků, která je výhodná pro obě strany.

Nebuďte ovšem při společném objevování internetu přehnaně kritičtí. Děti někdy hledají internetové stránky určené dospělým prostě proto, že **jsou zvídavé**. Pokud to zjistíte, snažte se vyvarovat prudkých reakcí a také zákazů. Děti dnes mají mnoho možností, jak se k vytouženým informacím dostat. Pouze byste nad nimi **úplně ztratili kontrolu**. Raději si s nimi o podobném obsahu rozumně promluvte. Vždy je také vhodné vysvětlit dětem význam dodržování dohodnutých pravidel a běžných norem slušného chování.

Co je skutečně důležité pro bezpečný pohyb na internetu
– **Nikdy nevíš, kdo je na druhé straně**: Dítě musí vědět, že je nebezpečné setkávat se s cizími lidmi, které zná pouze s internetu. V každém případě by o takové schůzce měl vědět někdo blízký, měli by ji také povolit rodiče. Dalším pravidlem je, že taková schůzka by se měla odehrávat na veřejném, frekventovaném místě.
– **Dávej pozor na své osobní údaje**: Dítě by nemělo nikomu posílat svou fotku, říkat skutečné jméno, adresu nebo telefonní číslo. Vysvětlete mu, že pokud někde má vyplnit takové údaje, ať se vás raději zeptá. A ať si také vymyslí přezdívku, která jeho skutečnou identitu ukryje. S tím jistě nebude mít problém, děti mají rády přezdívky.
– **Ne všechno na internetu je pravda**: Ukažte si společně stránky, na kterých jsou zavádějící nebo nepřesné informace. A pak jiné stránky, které ukazují pravý opak. Dítě by mělo být schopné ověřovat informace prostřednictvím alternativních zdrojů na stejné téma. Právě schopnost poznat, jaká stránka obsahuje relevantní informace, je jednou z nejcennějších věcí, které se dítě může naučit.

Kladné stránky pohybu na internetu převažují
Jako nic na světě, ani komunikace prostřednictvím internetu není jen černobílá. Přestože **má velký přínos pro dětské vzdělávání**, poznávání světa a také **navazování nových kontaktů**, může přinášet i některá nebezpečí. Navíc snad každý zodpovědný rodič vidí své dítě raději pobíhat v přírodě, než sedět u počítače, jehož obrazovka má přitom téměř magickou schopnost přitahovat dětskou pozornost.