Připravujeme dítě na stěhování

#609

photo by theloushe on Flickr

Vaše dítě nesmí mít pocit, že se o stěhování rozhodlo bez něj. Samozřejmě, rozhodnutí musí vždy provést dospělí, je však vždy lepší, když je dítě do celé věci zapojeno od začátku. Seznamte ho s možností, že se budete stěhovat co možná nejdříve a od začátku s ním probírejte všechna pro a proti. Bude tak lépe informováno, méně se bát a mít pocit, že ho berete vážně.

Vysvětlete, že si najde kamarády

To o co má vaše dítě strach nejsou peníze, výhled z okna ani vyšší plat. Má strach, že přijde o své kamarády. Dejte proto vašemu synovi nebo dceři jasně najevo, že může své přátele navštívit nebo s nimi zůstat v kontaktu. Zároveň mu také vysvětlete, že všude jsou děti jako on nebo jeho kamarádi, takže nemusí mít strach, že v novém domově bude samo.

Pokud se nestěhujete příliš daleko, zvažte, zda může vaše dítě chodit do stávající školy. Pokud se stěhujete pouze v rámci jednoho města, je toto řešení zpravidla pro dítě příjemnější. Na druhé straně musíte pamatovat na to, že nikde si dítě nenajde kamarády tak rychle, jako ve škole. Zeptejte se tedy vašeho dítěte, zda chce dojíždět, nebo ne.

Pokud se stěhujete meziměsto, je dobré, když se vaše dítě s městem napřed dopodrobna seznámí. Najděte si spolu na internetu informace o městě, obrázky, ukažte si ho na mapě. Jeďte tam na výlet a ukažte vaší ratolesti její budoucí domov.

Zároveň ale před svým dítětem netajte vlastní obavy. Existuje šest věcí, které byste měli se svým potomkem prodiskutovat:

  • Dobře dítěti vysvětlete důvody vašeho stěhování – čím lépe bude vašim důvodům váš potomek rozumět, tím snazší pro něj bude pochopit stěhování jako takové a přijmout ho.
  • Seznamte vaši ratolest se všemi pro a proti, která s sebou stěhování přinese. Popište mu, v jakém domě budete žít a co z toho vyplývá. Pokud například bude muset začít sdílet pokoj se sourozencem, připravte ho na tento fakt s dostatečným předstihem.
  • Netajte před potomkem vaše obavy. Děti musí vědět, že stěhování není váš samoúčelný výmysl a že i vy máte obavy. Usnadní mu to přiznat si své vlastní obavy a vám se o nich bude lépe mluvit.
  • Řekněte vašemu dítěti, proč se na stěhování těšíte.
  • Zeptejte se vašeho dítěte, jaké jsou jeho obavy a na co těší.
  • Pokuste se obavy vašeho dítěte konstruktivně zmírnit.

Je také komplikovanou otázkou, která fáze roku je pro stěhování s vaším dítětem nejlepší. Existují dva protichůdné pohledy. Podle jednoho je nejlepší stěhovat se v létě. Zastánci tohoto pohledu tvrdí, že dítě zahájí školní rok s novými spolužáky, takzvaně s čistým stolem.

Naopak celá řada odborníků radí naprosto opačnou strategii. Tvrdí, že pokud se vaše dítě přestěhuje o prázdninách, vzniká v jeho životě jakési vakuum, kdy nemá kamarády, je v neznámém městě a nechodí ani do školy.