Kdy poslat dítě do školy?

Jak poznat, jestli je dítě zralé?

Dostatečná zralost dítěte začlenit se do povinné školní docházky vychází ze tří druhů zralosti, které by měl pro jistotu posoudit jak dětský psycholog, tak i učitelka ve školce spolu s rodiči.
Jedná se o:

• Psychickou zralost

Psychická vyspělost zahrnuje mnoho různých aspektů, mezi něž například patří paměť, tedy do jaké míry je dítě schopno si záměrně zapamatovat nějaké pojmy, závisí to hodně i na soustředěnosti, která by měla být již na vyšší úrovni. U vašeho potomka by měl být znát přechod od tzv. názorného myšlení k logickému. Díky logickým dedukcím, které by si měl postupně osvojovat, se lépe přizpůsobí novým školním požadavkům.

Psychická zralost dále pokrývá i stupeň rozvoje řeči a především pracovní zralost – ta úzce souvisí se schopností koncentrace na určitý úkol (například rébus).

• Sociální zralost

V zásadě se jedná schopnost dítěte odloučit se na delší dobu od rodičů. Zvládá malý předškolák situace, kdy musí být delší dobu bez vaší přítomnosti? Vaše dítě musí být na nástup do školy emocionálně připraveno i z hlediska schopnosti spolupracovat ve skupině se svými vrstevníky. Zkrátka by se mělo postupně zbavovat svého předškolního egocentrismu, který je charakteristický pro ty úplně nejmladší děti. Dosáhnout relativní emocionální rovnováhy je pro nastupujícího žáčka vskutku rozhodující.

• Fyzickou zralost

Dobrý zdravotní stav znamená u předškoláka zralejší, a tedy dobrý imunitní systém, aby příliš často nepodléhal nemocím. Nikomu asi není příjemné neustále zameškávat učivo a pracně dohánět. Takové situace mají jednoznačně negativní dopad jak na psychiku, tak na vztahy se spolužáky ve třídě.

Fyzická zralost se taktéž pojí s tělesnou konstitucí dítěte. Má-li dcera či syn postavu menšího vzrůstu nebo přímo slabou konstituci těla, mohl/a by se ve společnosti spolužáků později cítit méněcenný/á. Je pak na místě zvažovat odklad, aby mělo dítě dostatek času ještě trošku povyrůst nebo se emocionálně se svým tělem do jisté míry vyrovnat.

Jaký věk je nejvhodnější?

Nejčastějším věkem pro nástup do školy je 6 let. V tomto věku by mělo dítě dosahovat dostatečné psychické, sociální a fyzické zralosti. Nejvhodnější věk pro nástup do školy nelze úplně jednoznačně určit. Důležitý je individuální přístup, obecně však lze přijmout fakt, že nejčastější nástup do školy se uskutečňuje v 6 letech věku. Ne vždy se však podaří, aby malý předškolák byl skutečně připravený usednout do školní lavice v tuto dobu. Dokonce jsou zdánlivě některé děti i připravené do školy jít o rok dřív. Učitelky ve školce je vychvalují, jak jsou šikovné a samostatné, a tak rodiče postupně začnou uvažovat o dřívějším nástupu, aby náležitě využili dětský potenciál. Není však úplně ideální rozhodnutí poslat dítě do školy o rok napřed.

Podle mnoha průzkumů se prokázalo, že i nadané pětileté dítě bude mít pravděpodobně horší prospěch než průměrný šestiletý žák s nižším IQ. Stále totiž mezi nimi panuje roční rozdíl a v tomto nízkém věku je i takto malý věkový rozestup znát. Dávejte pozor, abyste neuváženým nástupem dítěte do školy negativně neovlivnili jeho školní zkušenosti. Doba, kdy potomek nastupuje do školy, patří k nejcitlivějším a nejzlomovějším okamžikům v dětském světě.