Jak mluvit s dětmi o nebezpečí drog

S debatou o drogách je to podobné jako s neštovicemi. Je nepříjemná vždycky, ale čím dříve si ji odbudeme, tím lépe. Pravda, na rozdíl od dětských nemocí se několikrát vrátí, ale pokaždé s menší silou a bude méně a méně nepříjemná.

Začněte o drogách mluvit, když se vaše dítě zeptá

Nelze přesně určit, kdy je nejvhodnější doba začít s dětmi mluvit o drogách. V podstatě odmalinka jsou obklopeny reklamami na tabák a alkohol, v televizi vídáme drogově závislé. To sice na jedné straně znamená, že se dítě s drogovou problematikou setkává dříve než v minulosti, zároveň je však konfrontováno s realitou a má tak dostatek času seznámit se s následky jejich užívání. A nám jako rodičům to usnadňuje zahájit toto nepříjemné téma.

Obecně platí, že bychom se měli s dítětem bavit na jakékoli téma, když ho samo zajímá. To, že se vás na drogy zeptá, znamená jak, že vám důvěřuje (a důvěra dítěte rozhodně není pravidlem, takže byste si jí měli vážit), tak i to, že už se s danou problematikou setkalo – a musí k ní zaujmout postoj.

Jak mluvit s dětmi o drogách:

  • Sežeňte si informace ze spolehlivého, fundovaného zdroje –s jejich hledáním vám může pomoci i váš pediatr.
  • Zvolte správný časnezačínejte s debatou předčasně. Pokud se vás dítě samo nezeptá, je nejvhodnější doba k tomuto rozhovoru kolem desátého roku života. Rozhodně není dobré pokoušet se dítě napravovat, když je právě pod vlivem drogy.
  • Zaujměte jasný postoj –je důležité, aby dítě jasně znalo váš jednoznačný postoj k drogám.
  • Naučte své dítě říkat neje dobré vysvětlit dítěti problematiku drog, ještě než se s ní samo setká. Vysvětlete dítěti všechna rizika a pomozte mu najít sílu a naučit se říkat ne.
  • Nestrašte dítě přes míru –pokud poučujete teenagera, pravděpodobně zná hned několik lidí, kteří s drogami experimentují. Nemá tedy smysl říkat “když budeš kouřit marihuanu, zabije tě to.” Je vždy lepší zdůraznit reálná rizika. Pokud totiž dítě zjistí, že jste lhali, přestane vám věřit a ani vaše skutečná varování nebude brát vážně
  • Víte, s kým se stýká? Kamarádi vašeho dítěte hrají rozhodující roli v tom, zda začne, nebo nezačne brát drogy. Zjistěte si tedy, s kým vaše ratolest tráví čas a jak. Pokud máte podezření, že někdo z jeho blízkých má s drogami problémy, buďte na pozoru.
  • Budujte ve vašem dítěti důvěru –pokud vám bude vaše dítě důvšřovat, svěří se vám. A pokud spolu budete mít zdravý vztah, pravděpodobně bude mít menší tendenci vyhledávat únik v drogách. Na druhou stranu pokud vám dítě věřit nebude, bude vám říkat, co chcete slyšet místo toho, aby říkalo pravdu.
  • Naslouchejte – když se bavíte o drogách, nemělo by dojít k tomu, že vy přednášíte a vaše dítě znuděně (ne)poslouchá. Vaše dítě žije i jiný život, než ten, kde jste s ním, nechte ho proto mluvit o tom, co si myslí a co dělá. Nesmí to však působit jako výslech, chovejte se přirozeně.
  • Ujistěte se, že vědí, co dělatačkoli se snažíte sebevíc, vždy to bude vaše díte, kdo se musí v konkrétní situaci rozhodnout. Vysvětlete jim, že je to jejich rozhodnutí, ale vy si přejete, aby s drogami neexperimentovali.
  • Buďte realisté –relativně velké procento náctiletých s drogou zaexperimentuje. Naprostá větina z nás někdy zkoušela kouřit a více než polovina Čechů má zkušenost s marihuanou. Jsme přesto národem feťáků? Nejsme a asi ani nikdy nebudeme. vysvětlete dítěti všechna rizika, neděste se však, pokud ho někdo nachytá s cigaretou v puse.