Hurá do školky aneb jak to vlastně chodí při zápisu

Jak probíhá samotný zápis

V úvodu je nutné zmínit, že přihlášky můžete podat na libovolný počet institucí a podle úspěšnosti přijetí si potom vybrat tu, která se vám bude líbit nejvíce. V prvotním výběru nejste nijak omezeni, což je určitě výhoda i vzhledem k obrovskému zájmu o předškolní vzdělání.

chripka

photo by bonnerlibrary on Flickr
Většinou není ani nutné, aby u zápisu bylo dítě přítomné, v první řadě zde většinou jde o vyplnění potřebných dokladů. Pokud dítě berete s sebou, nebo je to přímo vyžadováno vedením školky, neznamená to, že by zde dítě mělo předvádět nějaké dovednosti. Jediným nárokem kladeným na dítě je schopnost chodit na záchod, nepoužívat plínku, případně se samostatně najíst.Při rozhodování o přijetí, nebo nepřijetí nehraje žádnou roli pořadí uchazečů. Nejdůležitější je trvalé bydliště rodičů, pokud sdílí domácnost, případně trvalé bydliště dítěte, žije-li pouze s jedním z rodičů. Klíčová je také zaměstnanost rodičů a datum narození dítěte. Často se například stává, že školka stanoví krajní měsíc narození (například červen) a mladší děti již bohužel není schopna přijmout.

Přednostně jsou samozřejmě přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Do školky však může být dítě přijato i v průběhu školního roku, například pokud se náhle uvolní místo.

Spolupracujte se školkami

Víte už, kam bylo vaše dítě přijato, a vybrali jste si, kam ho umístíte? Dejte to co nejdříve vědět ostatním školkám! Ty potom budou moci místo nabídnout dalším dětem. Čím dřív tak učiníte, tím dřív budou i ostatní rodiče vědět, zda mají od nového roku kam umístit svého drobečka.

Druhy mateřských škol

V České republice existuje několik forem mateřských školek, ze kterých si můžete vybírat podle svých preferencí i možností.

Existují 3 formy určené zřizovatelem školky:

  • MŠ veřejné jsou zřizované státem, krajem, či obcí, podléhají školskému zákonu a mohou po rodičích požadovat příspěvek na provoz, který se pohybuje mezi 400 až 1 000 Kč měsíčně, a stravování.
  • MŠ soukromé, které jsou zřízené církevními právnickými osobami, nebo jiným právnickými osobami za účelem poskytnutí vzdělání, podléhají také školskému zákonu. Označují se také jako rejstříkové školky. Školné se v těchto institucích pohybuje mezi 3 000 až 5000 Kč za měsíc.
  • MŠ soukromé, které se řídí zákonem o živnostenském podnikání a platí pro ně pouze obecné právní předpisy. Tyto školky nejsou nijak dotovány z veřejných rozpočtů, na rozdíl od předchozích dvou typů, školné si však stanovují samy.

chripka

photo by andrewmalone on Flickr

Mateřské školy mohou mít i speciální zaměření. Mezi nejčastějšími druhy najdeme především tyto:

  • Jazykové školky – děti zde tráví svůj čas jako v běžných školkách s tím rozdílem, že výuka formou společné hry probíhá v cizím, nejčastěji anglickém, jazyce. Děti se tak základy jazyka naučí poměrně rychle a především nenásilným způsobem.
  • Školky s přístupem Montessori – jedinečnost tohoto systému spočívá ve způsobu výuky, kdy je důraz kladen na rozvoj kognitivních schopností a sociálních dovedností. Učitel zde nemá hlavní role, důležitější je, aby se dítě samo chtělo učit a bylo k tomu patřičně motivováno. Důležitá je také osobnost dítěte a jeho vrozené vlohy.
  • Ekoškolky a lesní mateřské školky – heslem těchto školek by mohlo být „pobytem na čerstvém vzduchu ke zdraví a spokojenosti“. Je to skutečně tak, v lesních školkách tráví děti venku veškerý svůj čas. Hrají si tu, učí se, ale i jedí a odpočívají. Pouze při velmi nepříznivém počasí se ukryjí do maringotky, hájovny, nebo třeba jurty.
    Ekoškolky staví na stejném principu jako lesní s tím rozdílem, že mají k dispozici zázemí klasické budovy. Navíc je zde v centru zájmu také zdravá výživa, velmi kvalitní hračky a vzdělávací přístup staví na respektu k dítěti a jeho vlastnostem.