Čtení dětem a s dětmi

Už u nejmladších dětí mohou rodiče výrazně ovlivnit, jaký vztah ke čtení a ke knížkám budou jednou mít jejich děti. A zároveň, jestli i pro jejich děti bude platit častý nářek učitelů, že vůbec nečtou. Jak na to, aby děti jednou rády a často četly a měly díky tomu širokou slovní zásobu a lepší přehled o světě kolem sebe? Třeba přes čtení těm opravdu malým dětem…

Podle psychologů nelze přesně určit, jaký věk je ideální na první probouzení zájmu o knížky. Mohou to být už barevná obrázková leporela, co děti zaujme, nebo až později předčítané příběhy. Některé děti budou první knížky zajímat už ve věku jednoho roku, jiné až třeba ve třech letech. Ty nejmladší děti zaujmou spíš rytmické básničky. Na opravdové pohádky a delší příběhy přichází čas až právě kolem třetího roku života dítěte.

Dítě v tu chvíli už většinou ví, co jednotlivá slova znamenají, chápe příběh a také s rodiči o obsahu pohádek nebo obrázků diskutuje. Ptá se na souvislosti a často i na věci, které s příběhem vlastně vůbec nesouvisí.

Při pravidelném předčítání, které se může pro dítě stát oblíbeným večerním rituálem, pak může docházet k dlouhým rozhovorům, které nejen působí pozitivně na inteligenční a jazykový vývoj dítěte, ale především prohlubují vztah mezi dítětem a rodičem. Společné čtení dítě posiluje i emocionálně, protože ví, že na chvíli má rodiče jen pro sebe a patří mu veškerá jeho pozornost.

Projekt Celé Česko čte dětem nabádá rodiče, aby svým dětem věnovaly každý den 20 minut společného čtení. A to až do jejich patnácti let, přestože v tomto věku si už děti samozřejmě mohou číst samy. Projekt podpořila řada známých osobností v čele se spisovatelem Michalem Vieweghem. Ten sám prohlásil, že nebýt pravidelného čtení se svými rodiči, pravděpodobně by se spisovatelem nikdy nestal.

Rodiče také někdy překvapí, že děti vyžadují čtení stále stejného příběhu. Přestože dostanou na výběr, obvykle je jedna knížka zabaví opravdu na dlouho. Mají totiž rády stereotyp. Uklidňuje je svět, který už z předchozího čtení znají. A také to, že vědí, že to dobře dopadne.

Jak vybrat knížky pro děti

Pro děti je kromě obsahu velmi důležitá také podoba knížky. Výběr by tedy měl zohledňovat také provedení ilustrací. Ty by měly působit příjemně, být zábavné a pokud možno vzbuzovat v dětech další otázky, které mohou při společném čtení dávat svým rodičům.

Obecně tedy hledáme knížky pro děti, které jsou na ně zaměřené a jsou pro ně přitažlivé, ukazují pozitivní vzorce správného chování, učí úctě k jiným lidem nebo živým bytostem a formují kladný přístup dětí ke světu. Neměly by také v dětech vzbuzovat strach a neklid.

Příběhy jsou pro děti o to důležitější, oč je ještě jejich vlastní svět menší. Děti neznají tolik různých lidí jako dospělí. Nebyli na tolika místech a zažili jen zlomek různých situací, které za sebou mají jejich rodiče. Čtení nebo poslouchání předčítaného příběhu pomáhá obohatit jejich vnitřní svět takovou měrou, jakou se to jinými cestami může podařit jen stěží.

Tip: Podívejte se na tzv. zlaté knížky pro děti. Vybrali je odborníci projektu Celé Česko čte dětem a rozdělili dokonce pro jednotlivé věkové kategorie.

Pohádky mohou vychovávat

Pro rodiče může být společné čtení také velkou výchovnou výhodou. V rámci příběhů totiž mohou dítěti nenásilnou formou ukazovat vzory chování, které je pak ovlivní víc, než by nezaujatý člověk očekával. Děti se mohou v rámci příběhů dozvědět, jak se chovat v určitých situacích. Děti si mohou v postavách z pohádkových příběhů najít vzory, ať už pozitivní nebo negativní: „Takhle to teda já nikdy neudělám!“

Nejdůležitější je v tomto případě (jako při výchově obecně) přístup samotných rodičů. Dítě dobře vycítí vztah rodičů ke čtení. A pokud vidí, že rodiče si s knížkou dobře odpočinou a že je čtení baví, velmi pravděpodobně je budou chtít začít co nejdřív napodobovat.