V kolika letech pořídit dítěti první mobil?

#609

photo by Simon Blackley
on Flickr

Mobilní telefon přináší do našeho každodenního života spoustu výhod ale i rizik. Umožňuje nám, být v kontaktu s kýmkoli chceme, ale zároveň má každý na dosah nás. Můžeme si povídat, psát, posílat obrázky, maily, točit videa nebo využívat celou řadu dalších vychytávek, které dnešní chytré mobily dovolují. Je ale žádoucí, aby tyto funkce měla k dispozici i vaše ratolest? Není přece jenom lepší ji chránit?


Nejdříve si shrňme, jaké výhody by z vlastnictví, potažmo používání mobilního telefonu mohou vašemu dítěti plynout. Předně bude vaše dítě mít vždy možnost se na vás obrátit. Ať už půjde o odvoz z kroužku, nebo o situaci, kdy vy potřebujete oznámit dítěti, že se opozdíte, aby šlo vyvenčit psa, mobil váš život může do značné míry usnadnit. Zároveň vaše dítě bude moci být v kontaktu se svými kamarády nebo třeba s paní na doučování. Nezanedbatelným v otázce (ne)vlastnictví mobilního telefonu je, že od určitého věku je má většina dětí, a vašemu potomkovi rozhodně neprospěje, pokud bude „socka” bez mobilu.


Teď však přichází negativa. V první řadě jde o zdravotní rizika používání mobilních telefonů. Jakkoli je tato příjemná, podle zjištění britských vědců může používání mobilních telefonů vyvolat u dětí nejrůznější zdravotní poruchy vadami sluchu počínaje a mozkovými nádory konče. Pokud se tedy rozhodnete vašemu dítěti mobil dopřát, důrazně mu vysvětlete, že jej musí pouze v opravdu nutných případech.  Další nepochybnou nevýhodou mobilních telefonů u dětí je, že prostřednictvím malinké krabičky v jejich kapse k nim může celý svět. Otevřete tak zcela nový komunikační kanál, který můžete jen velmi obtížně kontrolovat.


A konečně je tu i problém finanční. Děti mají jen velmi zběžný odhad, kolik peněz provolají a dětský mobil se tak může stát překvapivě velkým zásahem do rodinného rozpočtu. Řešením mohou být telefony s přednabitou kartou, zde však hrozí, že vaše ratolest provolá celý kredit s kamarády, a když bude opravdu potřebovat zavolat, nebude moci. Nabízí se však řešení v podobě paušálu, kde nastavíte nízký maximální limit, který může vaše dítě provolat. I čeští operátoři také umožňují zvolit si číslo,  na které bude možné volat zdarma. Váš syn nebo dcera tak budou mít například 200 korun na volání s kamarády a vám budou moci volat zdarma.


I přes výše uvedená negativa naprostá většina rodičů nakonec dětem mobil pořídí. Otázka tedy nestojí ani tak zda, ale kdy dětem mobil pořídit. Ani tady se pravděpodobně s vaším potomkem neshodnete. Obvykle má totiž váš potomek pocit, že mobil je pro něj naprosto nezbytný, zatímco vy se domníváte, že je možné ještě nějakou dobu počkat. Samozřejmě je možné držet se strategie „nikdy není tak pozdě, aby nemohlo být později,” ale na druhé straně je lepší, ohmatá-li si váš potomek mobilní telefon na vlastní kůži. Pokud dítě nemá něco, co mají ostatní, má pocit, že je mu upíraná nějaká neuvěřitelná vychytávka, která učiní jeho život daleko smysluplnějším. Pokud se rodič rozhodne počkat s koupí mobilu do chvíle, než jeho potomek „nezmoudří,” vystavuje se riziku, že se jeho ratolest pokusí dohnat vše, co zameškala. Pokud dokáže dítě generovat účty za telefon v řádu tisíců, není to proto, že by mělo tolik kamarádů. Je to tím, že si něco kompenzuje.