Jak na efektivní doučování pro děti

Poslední týdny před prázdninami patří pro školáky mezi ty nejnabitější. A ke slovu přichází kromě sešitů a učebnic také doučování. Ať už dětem pomáhá s učením matka, vzdělaný strýc nebo placená starší studentka, znamená doučování pro děti pomoc v některých krizových studijních situacích, které by samy zvládaly jen těžko.

Kdy rodiče nejčastěji přivolají na pomoc „někoho na doučování“? Taková intervence má smysl v případě, že dítě například promeškalo hodně vyučovacích hodin z důvodu nemoci, těžko zvládá změnu, ke které v rámci jeho studia došlo (například přestup na novou školu, změnu učitele), případně se musí potýkat s dalšími problémy. Třeba ve chvíli, kdy se rodiče rozvádějí, mohou být děti méně pozorné. Pokud se to projeví na výsledcích studia, je možné zvolit takový postup, který škody minimalizuje.

Studenti středních škol doučování často využívají, aby doplnili své mezery v různých předmětech. Stále častěji se ale o lepší výsledky právě prostřednictvím doučování snaží i děti na základních školách – přesněji tedy jejich rodiče. Jedná se nejen o ty žáky, kteří by jinak se zvládnutím učiva měli problém, ale často naopak i o ty, kteří mají vyšší cíle. Už v útlém věku se totiž ve školách klade důraz na výkon dětí, ty ambicióznější uvažují o přechodu na prestižnější školu, kde je pak prostředí ještě konkurenčnější.

Poprvé přichází ve větší míře hledání doučování na řadu v šesté třídě. Děti si někdy musejí zvykat na příchod na novou školu, mění se metoda práce, dítě má víc učitelů. Často navíc přichází do nového kolektivu a musí dojíždět do vzdálenější školy. Absolutně nejčastější je pak doučování na konci základní školy, v osmé a deváté třídě a těsně před přijímacími zkouškami na střední školy.

Kdo může dítě doučovat

  • Samotní rodiče. Může přicházet v úvahu u mladších dětí, už na druhém stupni ale možná budete mít s chemickými vzorečky trochu problém. Zvažte také, jestli máte dost trpělivosti a vnitřního klidu, aby práce s dítětem zbytečně nestresovala vás ani školáka. Možná bude lepší přibrat do hry někoho nezaujatého.
  • Starší spolužáci. Výhodou může být nízká cena a také přátelská atmosféra, ve které bude doučování probíhat. Je ovšem dobré průběžně kontrolovat výsledky takového studia, aby se nezměnilo v debatní kroužek.
  • Studenti pedagogických fakult. Zvlášť ti z vyšších ročníků představují velmi vhodnou volbu. Nejen, že mají příslušné znalosti z oboru, který budou vaše dítě doučovat, ale také mají správné pedagogické a didaktické schopnosti. Nemusí být ovšem jednoduché je najít.
  • Specializované agentury. Fungují především ve specifických situacích. Například při přípravě na přijímačky, případně pro výuku cizích jazyků. Vybrat si můžete skupinovou výuku nebo individuálního lektora.

Nejčastější cestou, jak najít pro dítě doučování, jsou inzeráty s nabídkou nebo poptávkou v místech, kde očekáváte, že vhodné studenty najdete. Můžete pochopitelně hledat i na internetu, nebo se poradit s učitelem dítěte. Takový postup má několik výhod: Učitel vidí vaši snahou problém dítěte nějak řešit, doporučí vám také někoho vhodného. Zároveň se dá předpokládat, že učitel bude s doučujícím v kontaktu, takže práce bude moci být o to efektivnější a přínosnější.