Naučte své dítě správně telefonovat

Když umíte telefonovat, nejste vlastně nikdy sami. Můžete se kdykoli spojit s kýmkoli, vždy máte na dosah pomoc a radu. Pokud bude vaše dítě umět telefonovat, vždy vám bude moci zavolat a požádat vás o cokoli bude potřebovat a vy budete mít vždy možnost své dítě zkontrolovat. Musí však umět telefonovat správně.

Správné telefonování vyžaduje několik úkonů, které se vám mohou zdát jako banální, pro vaše dítě jsou však více než komplikované. V první řadě se musí naučit ovládat telefonní přístroj. Jak namačkat telefonní číslo, jak zahájit vytáčení, jak hovor ukončit – to vše vaší ratolesti ukažte a nechte ji, aby si to vyzkoušela.

Druhým krokem je naučit dítě používat telefonní číslo. Pokud jste svému drobečkovi dopřáli mobilní telefon, je asi nejsnadnější, pokud mu nastavíte rychlovytáčení. Potřebuje zavolat mamince? Tak zmáčkne jedničku, když tátu, dvojku a podobně. Pokud zatím váš potomek vlastní telefon nemá, postačí, když mu své číslo napíšete na kousek papíru. Většina dětí umí rozeznávat jednotlivé číslice ještě před tím, než jdou do školy, takže snadno dokáže najít odpovídající číslice i na klávesnici. Vždy ho však naučte, aby čísla zadával ve správném pořadí.

Možná ale chcete, aby si dítě vaše telefonní číslo zapamatovalo. Je to rozumné pro případ že se ztratí a podobné situace. Pro snadnější učení se můžete inspirovat v zámoří: V Americe často i malé děti umí přezpívat telefonní číslo na melodii známého popěvku.

Co říkat do telefonu

Málokteré dítě vyslovuje naprosto bezchybně. Děti navíc mívají tendenci mumlat, když jsou nervózní. Vždy proto zdůrazňujte, aby váš syn nebo dcera do telefonu mluvili pomalu a důkladně vyslovovali. Naučte je hned na počátku hovoru představit se jménem a příjmením, ideálně vymyslete nějakou frázi typu „Haló, tady Petr Novák, kdo volá,“ kterou vaše dítě může použít při každém hovoru. Děti nemají rády, když nevědí, co mají říct, a jedno univerzální oslovení tento problém hravě vyřeší.

Dítě by mělo do telefonu říkat vždy a jenom pravdu, s jedinou výjimkou, o které se zmíníme později. Může se totiž stát, že bude muset volat na tísňovou linku, kde mu bude dispečer pokládat celou řadu otázek. Děti mohou mít pocit, že je špatně, když nějakou odpověď neznají a často si proto mohou vymýšlet. Je proto nutné vysvětlit jim, že je správné přiznat, že nevědí, než lhát.

Možná ještě komplikovanější je, má-li dítě zvednout váš domácí telefon. Pravděpodobně již mnohokrát vidělo, jak se to dělá, ale možná to ještě nikdy nezkusilo. Naučte tedy vaše dítě jak váš telefon zvednout, jak se představit a co říci. A také co neříci: Nikdy by nemělo přiznat, že je samo doma nebo další choulostivá data. Také je naučte, jak předávat vzkazy.

Dobrý sluha, zlý pán

Naučte vaše dítě telefonovat jenom tehdy, když má. Když se naučí používat telefon, často děti zjistí, že je to „cool“. Mohou mít snahu volat každému pořád a často i bezdůvodně. Pokud má tedy vaše ratolest vlastní telefon, mějte alespoň trochu kontrolu nad tím jak moc a s kým si volá. Domluvte si s dětmi závazná pravidla, například mu slibte, že mu budete posílat pravidelně trochu kreditu, pokud bude volat jenom vám a nejlepším kamarádům a ne zbytečně dlouho. Ušetří vám to nejen peníze, ale i kupu starostí.

Důležitou otázkou je i to, má-li znát dítě čísla tísňových linek. Může se dostat do celé řady situací, kdy je využije, proto ho seznamte se všemi důležitými telefonními čísly. Vysvětlete mu, kdy které použít a upozorněte jej, aby je za žádných okolností nezneužíval. Zneužití nouzového volání může být potrestáno poměrně vysokou pokutou.