Jak na úspěch ve škole

Co všechno můžete udělat, aby se vašim dětem líp dařilo ve škole

Asi neexistuje rodič, kterému by nezáleželo na dobrých známkách jeho dětí. A který by neusiloval o to, aby děti měly ve škole co nejlepší výsledky. Záleží především na jejich vlastní píli a nadání, minimálně v mladším věku je ale mnoho věcí na vás. Jak tedy můžete úspěch vašich dětí ve škole ovlivnit?

Vše začíná dodržováním denního režimu, třeba dostatečným spánkem. Pokud jsou děti unavené, těžko se koncentrují a mají pochopitelně horší známky. Důsledně tedy trvejte na večerce ve stanovený čas. A pokud třeba o prázdninách děti vyzískají nějakou hodinu bdění navíc, vraťte vše do správných kolejí – alespoň týden před začátkem školního roku.

Minimálně v prvních letech školy musíte také dohlížet na základní věci – balit do batohu svačinu a pití, protože hladové dítě se špatně soustředí, kontrolovat, jestli nezapomnělo na domácí úkol nebo cvičky, shánět pomůcky na výtvarnou výchovu. Důležité je i dobře organizované pracovní prostředí – jen tak si dítě vytvoří potřebný návyk udržovat svůj stůl uklizený a urovnaný tak, aby vždy vše našlo.

Dobrou podporou je také snaha co nejvíc se do školního života dětí zapojit. Ať už je to drobnou dobrovolnou výpomocí při zvláštních akcích, intenzivní komunikací s rodiči spolužáků a učiteli, upřímným zájmem o to, jaké jsou vztahy mezi dětmi ve třídě a jaké téma a jaký projekt se právě v rámci jednotlivých předmětů probíhá.

Rozvíjejte rozmanité dovednosti dítěte

Důležitým předpokladem školního úspěchu dětí jsou jeho sociální dovednosti a schopnost přizpůsobit svoje chování požadavkům aktuální situace. I zde nejlépe poslouží váš příklad, můžete se ale zaměřit i na cílený trénink některých dovedností. Schopnost o něco poprosit, slušně poděkovat nebo se omluvit, to vše je pro život v kolektivu nezbytné a některým dětem je občas nutné ukázat, jak dobře mohou tyto způsoby komunikace fungovat.

Některé děti také mohou mít problém požádat ostatní o pomoc – ať už je to učitel, kterého se mají znovu zeptat na něco, čemu nerozuměli, nebo kamarádi. I tuto schopnost můžete trénovat. Když si třeba s dítětem společně čtete, zkuste občas použít pro něj neznámé složité slovo. Podpořte ho v tom, aby se ptalo, pokud něčemu nerozumí – a když se nezeptá, ověřte si, zda skutečně význam daného slova chápe.

Mezinárodní srovnání ukazují, že naše děti nejsou příliš obratné v prezentaci sebe sama, vyjadřování myšlenek a schopnosti „prodat“ vlastní znalosti a práci. Jak jim v tom můžete pomoci? Rozvíjejte jejich komunikační dovednosti – nechte je převyprávět příběhy, poslouchejte je, když dělají domácí úkol, nechte dítě vysvětlit, co právě udělalo a proč to tak udělalo. Takové cvičení má ještě jeden pozitivní efekt – dítě si nabyté znalosti a dovednosti ještě víc upevní.

Učení i o víkendu? Zábavně a v muzeu!

Co ještě můžete dělat navíc? Obohaťte rodinný program o zajímavé a poučné aktivity. Ať už jsou to návštěvy muzea, výlety na zajímavá místa, o kterých třeba dítě slyšelo v rámci výuky zeměpisu nebo společné čtení encyklopedií, to vše je pro děti zajímavé a velmi přínosné. Vidí totiž věci v úplně jiném světle, než jak vypadají v učebnicích. A pokud dětem odmala čtete, je to ta nejlepší investice do jejich pozitivního vztahu ke knihám a obecně získávání znalostí.

Kromě toho, že podobné činnosti přinášejí nové aktivity do rodinného života, nikdy nevíte, který poznatek se dítěti může hodit. Prohlubují také jeho zájem o další vzdělávání.