Děti a cizí jazyky

Kolik jazyků znáš, tolikrát jsi člověkem

Učit jazyk předškolní děti smysl určitě má. Kolem dvou let se v mozku malého človíčka utváří jazyková centra. Platí, že kolik jazyků se dítě v takovém věku učí, tolik jazykových center se mu vytvoří. A tolikrát se tedy, podle známého pořekadla, stává člověkem. Je třeba si uvědomit, že děti v takto nízkém věku dokáží pojmout neuvěřitelné množství informací a vjemů. Přímo prahnou po nových podnětech, tak proč jim je nedopřát? Výukou cizích jazyků přispějete k plynulému vývoji vašeho dítěte.

Dvoujazyčné prostředí

Rodinné prostředí, které je dvoujazyčné, dítěti prospívá úplně nejvíc. Naučí se komunikovat a myslet ve dvou jazycích na úrovni rodilého mluvčí. Schopnost perfektně se domluvit ve dvou jazycích přispívá k příznivému intelektuálnímu rozvoji dítěte. Pokud nemůžete navodit dvoujazyčné prostředí doma, dopřejte svému potomkovi jazykové kurzy, ať se pohybuje co nejvíce v cizojazyčném světě a zvykne si na něj.

Metody výuky

Na počátku by si měly předškolní děti utvořit vztah k jazyku a jeho melodii i rytmu. V hodinách si rádi hrají, učí se nazpaměť říkanky, zpívají písničky a říkají základní fráze. Cizímu jazyku by se měly učit přirozenou cestou jako svému rodnému a to převážně odposlechem. Získají tak výbornou intonaci a výslovnost.

Přibrat druhý cizí jazyk?

Až na základní škole ve třetí třídě přijde gramatika. A právě zhruba od této chvíle je dítě schopné učit se druhý cizí jazyk, pokud je výuka náležitě přizpůsobena myšlení devítiletého žáka. Dávejte však pozor. Má-li vaše dítě problémy s vyjadřováním a psaním v češtině, tak jej nenuťte do dalšího cizího jazyka. Ne každý školák je uzpůsoben takto brzkému přechodu na další jazyky.

Proč začínat s angličtinou

Angličtina patří mezi významné světové jazyky. Navíc se dobře učí, protože nemá složitá pravidla skloňování a domluví se s ní opravdu každý. Výslovnost půjde malému školáčkovi určitě jako po másle, neboť také není těžká. Angličtina patří mezi nejpoužívanější jazyky světa, dítě ji bude po zbytek života jistě hojně využívat.

Když už dítě povyroste, potřebuje zpestření

O své slovo se totiž začne hlásit puberta. Na druhém stupni základní školy se vaše ratolest může vzpouzet a vzdorovat učitelům. Nekončící cvičení v učebnicích a čtení nahlas při hodinách nemusí přispívat k pozitivnímu vztahu vaší dcery nebo syna k cizímu jazyku. Nudné vyučování v lavicích můžete svému potomkovi zpříjemnit kurzy s rodilým mluvčím. Dítě v jeho hodinách neztratí pozornost. Cizinec jednak představuje zajímavý element a dítě z něj má větší respekt, zároveň ví, že jakmile ztratí pozornost, nebude chápat výklad. Rodilí mluvčí jsou většinou příjemní lidé se zajímavými zážitky se zahraničními studenty, a tak jsou mnohé hodiny obohacené veselým vyprávěním.

Existuje nesčetně možností, jak dítě podnítit v zájmu o jazyky. Dopisování si se zahraničními studenty, výměnné nebo dlouhodobé pobyty v zahraničí a kurzy či brigády mluví sami za sebe. Využije-li vaše dítě alespoň jednu z příležitostí, je na dobré cestě za nadstandardními jazykovými znalostmi.

Jako druhý jazyk se obvykle přibírá němčina nebo francouzština. Výběr mezi těmito jazyky je především otázka preferencí dítěte. Obecně lze však říci, že němčina se hodí pro ty, kdo hledají v jazyce logiku a pevná pravidla. Francouzština se zase může někomu zdát lepší v tom, že je častěji intuitivnější.