Je vaše dítě ve stresu? Naučte se to poznat

Už dlouho jsme zvyklí poslouchat dospělé, že jsou ve stresu. V poslední době však přibývá i dětí, které trpí touto nepříjemnou poruchou. Nejčastějším důvodem je škola. Děti mívají příliš mnoho domácích úkolů, nebo prostě nemají pro studium nadání. Dalšími častými stresory jsou přehnaně vysoká očekávání rodičů, špatné vztahy s rodiči nebo sourozenci a dokonce i příliš mnoho mimoškolních aktivit. Vaše dítě zkrátka není stroj, který pracuje podle toho, jaké zadání mu dáte, ani nefunguje úměra říkající, čím větší nároky budu na dítě klást, tím úspěšnější v životě bude. Vaše dítě má zkrátka své vrozené dispozice a nadání, které je nutné rozvíjet, ale ne přetěžovat.

Stres funguje jako spirála

Jak poznáte, že je vaše dítě ve stresu? Existuje celá řada faktorů, které vám mohou napovědět.

Nejprve se objeví celá řada problémů dětské psychiky. Měly byste si všímat zejména následujících příznaků v chování vašeho dítěte. Prvním faktorem, který může stres u vašeho dítěte vyvolat, je náladovost. Na tu se váží problémy se soustředěním. Tímto způsobem se komplikuje prospěch ve škole a stres narůstá. Dítě samo cítí, že se s ním něco mění a začne se vyčleňovat z kolektivu. Rozjíždí se celá spirála, kdy je vaše dítě více a více osamělé, přetížené a tím se jeho stres prohlubuje. V pozdějších stádiích se objevují i závažnější příznaky, jako je pláč. Závěrem je i takzvaná regrese, kdy se dítě přestane psychicky rozvíjet a začne se vracet do předchozích stádií. Začne například šišlat, nebo se v noci pomočovat.

Mezi fyzické faktory, kterých byste si měly všímat, patří zejména opakující se nevolnost, bolest hlavy, krku a zad nebo průjmy. Stres se však může projevovat i mnohem nenápadnějšími symptomy, jakými mohou být třesoucí se nebo zpocené ruce, nespavost, časté noční můry, nebo změny ve stravovacích návycích. Pokud například vaše dítě přestane jíst oblíbené jídlo nebo dokonce přestane jíst vůbec, měli byste se mít extrémně na pozoru.

Nechte dítě být dítětem

Pokud máte pocit, že by vaše dítě mohlo být ve stresu, to nejlepší, co můžete udělat, je zjistit zdroj stresu. Pokud jsou to neúspěchy ve škole, snažte se dítěti pomoci. Učte se s ním, sežeňte mu doučování anebo mu zkrátka vysvětlete, že není možné být nejlepší ve všem. Pokud má takzvaně přeplněný denní program, dovolte mu přestat s některými aktivitami.

Komplikovanější situace nastane, pokud je vaše dítě ve stresu třeba kvůli šikaně. Zde je na místě podpořit dítěti sebevědomí, aby mohlo agresorovi lépe vzdorovat. Detailní rady naleznete v článku Nehrozívašemudítětišikana.

Pokud je vaše dítě zkrátka a dobře přetížené, řešením je dovolit mu vypnout. Nechte dítě hodit starosti za hlavu a jet na víkend k babičce. Nechte ho, ať zapomene na své každodenní starosti a prostě si jen tak hraje, nebo spí. Zkrátka a jednoduše, nechte ho být dítětem.